Zebranie Walne ŚZE

Szanowni Państwo,

nasze Stowarzyszenie ostatnio zostało dotknięte wielką stratą – śmiercią ważnych dla nas osób – 15 grudnia 2021 odszedł Ksiądz Stanisław Pawlaczek, a 6 stycznia 2022 nasz drogi śp. Edward Wojtakowski.

Myślę, że Edwardowi, który ponad 60 lat swojego życia poświęcił dla esperanta, bardzo leżał na sercu rozwój Śląskiego Związku Esperanckiego, który założył 30 lat temu.

Musimy dbać o tę spuściznę.

Nasza działalność projektowa i edukacyjna spowodowała powiększenie grona naszych członków o kilkanaście nowych wspaniałych osób, ale bardzo chciałabym, aby i osoby, które przez długie lata były stowarzyszone (a może teraz z różnych względów zostały trochę na uboczu naszych działań) wróciły na “łono” Stowarzyszenia.

Ogłaszamy więc abolicję na składki starsze niż rok 2021 i zapraszamy na WALNY ZJAZD ŚZE

w dniu 23 kwietnia 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Kościuszki 35B.

Pierwszy termin – godzina 10.00

Drugi termin – godzina 10.30.

W programie:

Sprawozdanie z działalności ZG ŚZE w okresie od 10 marca 2018 roku do 23 kwietnia 2022

Wybory do nowego Zarządu

Dyskusja nad planem pracy w następnej Kadencji.

Jeśli ktoś chciałby zapłacić zaległe składki – to można przesłać na konto SEA

90 1940 1076 3026 8339 0000 0000

lub osobiście (nawet) w dniu Walnego Zjazdu

Dla przypomnienia – wysokość składek (nie zmieniana od wielu lat)

48 zł rocznie dla uczniów, studentów, emerytów, bezrobotnych

96 zł dla osób pracujących.

W imieniu jeszcze działającego Zarządu – przewodnicząca Teresa Pomorska

Zebranie Walne ŚZE Read More

Rezolucio de Silezia Esperanto-Asocio pri atako de rusa armeo kontraŭ sendependa Ukrainio

Ni, vroclavaj esperantistoj, scias, ke Esperanto ne estas celo mem, sed nur unua ŝtupo por akiri tutmondan pacon. Do, nia tasko estas ne nur disvastigi la lingvon (kio estas nur komuna ilo), sed, fakte, zorgi pri internacia paco kaj interkompreniĝo. Nomo „Esperanto” signifas tiun, kiu esperas, esperas tutmondan pacon kaj kunlaboron.

Unuaj esperantistoj, kiuj partoprenis en la 1a Universala Kongreso en la 9a de aŭgusto 1905 interkonsentis Deklaracion de Bulonjo-ĉe-Maro. Oni legas tie, ke Esperanto “povus servi kiel paciga lingvo de publikaj institucioj en tiuj landoj”. En nia himno, “La Espero”, oni legas “Sub la sankta signo de l’ espero kolektiĝas pacaj batalantoj” kaj “la popoloj faros en konsento unu grandan rondon familian”. Pacigo de la mondo, do, estas esence ligita al projekto de Esperanto ekde komenco.

En tiu situacio, ni, kiel paciga organizaĵo, devas kategorie kondamni agadon de Vladimiro Vladimiroviĉ Putin, kiu, senkaŭze, komencis batalon kontraŭ sendependa Ukrainio. Teritorio de Ukrainio estas netuŝebla. Ni postulas tujan finon de rusa milita agado. Ni kontraŭas rusan politikon kaj rusan misinformadon. Samtempe ni rimarkas, ke rusaj civitanoj ankaŭ kontraŭas tian agadon de sia registaro. Do, ni ne vidas simplajn rusojn kiel malamikoj. Ununuraj malamikoj estas registaroj de Rusio kaj Belarusio.

Vivu sendependa Ukranio!

Ĉefa Estraro de Silezia Esperanto-Asocio akceptis la supran rezolucion la 25an de februaro 2022.

Rezolucio de Silezia Esperanto-Asocio pri atako de rusa armeo kontraŭ sendependa Ukrainio Read More

Automasaż

Masaż jest „ogółem działań ręcznych lub mechanicznych wykonywanych na skórze w celach: terapeutycznym, higienicznym, estetycznym i sportowym.” Psycholodzy zgodnie twierdzą, że ciało i psychika ludzka są ze sobą silnie związane. Gdy w jednej z tych sfer coś się dzieje – zarówno dobrego jaki i niedobrego, skutki widać również w drugiej z nich. Dlatego komfort fizyczny jaki sobie fundujemy poprzez masaż wpływa także na nasz komfort psychiczny.
(Legi pli…)

Automasaż Read More