Zebranie Walne ŚZE

Szanowni Państwo,

nasze Stowarzyszenie ostatnio zostało dotknięte wielką stratą – śmiercią ważnych dla nas osób – 15 grudnia 2021 odszedł Ksiądz Stanisław Pawlaczek, a 6 stycznia 2022 nasz drogi śp. Edward Wojtakowski.

Myślę, że Edwardowi, który ponad 60 lat swojego życia poświęcił dla esperanta, bardzo leżał na sercu rozwój Śląskiego Związku Esperanckiego, który założył 30 lat temu.

Musimy dbać o tę spuściznę.

Nasza działalność projektowa i edukacyjna spowodowała powiększenie grona naszych członków o kilkanaście nowych wspaniałych osób, ale bardzo chciałabym, aby i osoby, które przez długie lata były stowarzyszone (a może teraz z różnych względów zostały trochę na uboczu naszych działań) wróciły na „łono” Stowarzyszenia.

Ogłaszamy więc abolicję na składki starsze niż rok 2021 i zapraszamy na WALNY ZJAZD ŚZE

w dniu 23 kwietnia 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Kościuszki 35B.

Pierwszy termin – godzina 10.00

Drugi termin – godzina 10.30.

W programie:

Sprawozdanie z działalności ZG ŚZE w okresie od 10 marca 2018 roku do 23 kwietnia 2022

Wybory do nowego Zarządu

Dyskusja nad planem pracy w następnej Kadencji.

Jeśli ktoś chciałby zapłacić zaległe składki – to można przesłać na konto SEA

90 1940 1076 3026 8339 0000 0000

lub osobiście (nawet) w dniu Walnego Zjazdu

Dla przypomnienia – wysokość składek (nie zmieniana od wielu lat)

48 zł rocznie dla uczniów, studentów, emerytów, bezrobotnych

96 zł dla osób pracujących.

W imieniu jeszcze działającego Zarządu – przewodnicząca Teresa Pomorska

Zebranie Walne ŚZE Read More

Uchwała Śląskiego Związku Esperanckiego ws. ataku wojsk rosyjskich na terytorium niepodległej Ukrainy

My, wrocławscy esperantyści, wiemy, że Esperanto nie jest celem samym w sobie, że jest jedynie pierwszym krokiem, by osiągnąć pokój na całym świecie. Zatem, naszym zadaniem nie jest tylko promować język (który jest naszym wspólnym narzędziem), ale, tak naprawdę, dbać o międzynarodowy pokój i zrozumienie. Nazwa „Esperanto” oznacza tego, który ma nadzieję, nadzieję na światowy pokój i współpracę.

Pierwsi esperantyści, którzy uczestniczyli w pierwszym Kongresie Światowym 9 sierpnia 1905 roku uchwalili Deklarację z Boulogne-sur-Mer. Można w niej przeczytać, że Esperanto “powinno służyć jako język niosący pokój publicznym instytucjom wszystkich krajów”. W naszym hymnie, “La Espero” (Nadzieja), czytamy “Pod sztandarem tej świętej nadziei pokojowi gromadzą się szermierze…” oraz “W zrozumieniu i w zgodzie świat nowy – jedną wielką rodzinę utworzą”. Przesłanie pokoju dla świata jest zatem nierozerwalnie związane z projektem języka Esperanto od samego początku.

W tej sytuacji, my, jako organizacja reprezentująca idee światowego pokoju, musimy kategorycznie potępić działalność Władimira Władimirowicza Putina, który, bez powodu, rozpoczął wojnę z niepodległą Ukrainą. Terytorium Ukrainy jest nienaruszalne. Domagamy się natychmiastowego zaprzestania rosyjskich działań wojennych. Sprzeciwiamy się rosyjskiej polityce i rosyjskiej dezinformacji. Jednocześnie dostrzegamy, że rosyjscy obywatele również sprzeciwiają się tym działaniom swojego rządu. Nie uważamy zatem zwyczajnych Rosjan za wrogów. Jedynymi wrogami są rządy Rosji i Białorusi.

Powyższą uchwałę Zarząd Główny Śląskiego Związku Esperanckiego przyjął dnia 25 lutego 2022 r.

Uchwała Śląskiego Związku Esperanckiego ws. ataku wojsk rosyjskich na terytorium niepodległej Ukrainy Read More

Automasaż

Masaż jest „ogółem działań ręcznych lub mechanicznych wykonywanych na skórze w celach: terapeutycznym, higienicznym, estetycznym i sportowym.” Psycholodzy zgodnie twierdzą, że ciało i psychika ludzka są ze sobą silnie związane. Gdy w jednej z tych sfer coś się dzieje – zarówno dobrego jaki i niedobrego, skutki widać również w drugiej z nich. Dlatego komfort fizyczny jaki sobie fundujemy poprzez masaż wpływa także na nasz komfort psychiczny.
(więcej…)

Automasaż Read More