Estraro

  • Prezidantino: Teresa POMORSKA
  • Vicprezidanto: Michał GABOR (retejo) (fb)
  • Sekretariino: Bogumiła KUREK
  • Kasisitino: Grażyna WOLIKOWSKA
  • Estraranino: Maria BRYLOWSKA
  • Estraranino: Maria HEUSSNER
  • Estrarano: Edward WOJTAKOWSKI – (genealogio per Esperanto)