Zarząd

  • Przewodnicząca: Teresa POMORSKA (fb)
  • Wiceprzewodniczący: Michał BALICKI
  • Sekretarz: Danuta BIADACZ
  • Skarbnik: Jagoda MECKIER
  • Członek Zarządu: Maria BRYLOWSKA
  • Członek Zarządu: Michał GABOR (retejo) (fb)
  • Członek Zarządu: Jan OLCZYK