Zarząd

  • Przewodnicząca: Teresa POMORSKA
  • Wiceprzewodniczący: Michał GABOR (retejo) (fb)
  • Sekretarz: Bogumiła KUREK
  • Skarbnik: Grażyna WOLIKOWSKA
  • Członek Zarządu: Maria BRYLOWSKA
  • Członek Zarządu: Maria HEUSSNER