Uchwała Śląskiego Związku Esperanckiego ws. ataku wojsk rosyjskich na terytorium niepodległej Ukrainy

My, wrocławscy esperantyści, wiemy, że Esperanto nie jest celem samym w sobie, że jest jedynie pierwszym krokiem, by osiągnąć pokój na całym świecie. Zatem, naszym zadaniem nie jest tylko promować język (który jest naszym wspólnym narzędziem), ale, tak naprawdę, dbać o międzynarodowy pokój i zrozumienie. Nazwa „Esperanto” oznacza tego, który ma nadzieję, nadzieję na światowy pokój i współpracę.

Pierwsi esperantyści, którzy uczestniczyli w pierwszym Kongresie Światowym 9 sierpnia 1905 roku uchwalili Deklarację z Boulogne-sur-Mer. Można w niej przeczytać, że Esperanto “powinno służyć jako język niosący pokój publicznym instytucjom wszystkich krajów”. W naszym hymnie, “La Espero” (Nadzieja), czytamy “Pod sztandarem tej świętej nadziei pokojowi gromadzą się szermierze…” oraz “W zrozumieniu i w zgodzie świat nowy – jedną wielką rodzinę utworzą”. Przesłanie pokoju dla świata jest zatem nierozerwalnie związane z projektem języka Esperanto od samego początku.

W tej sytuacji, my, jako organizacja reprezentująca idee światowego pokoju, musimy kategorycznie potępić działalność Władimira Władimirowicza Putina, który, bez powodu, rozpoczął wojnę z niepodległą Ukrainą. Terytorium Ukrainy jest nienaruszalne. Domagamy się natychmiastowego zaprzestania rosyjskich działań wojennych. Sprzeciwiamy się rosyjskiej polityce i rosyjskiej dezinformacji. Jednocześnie dostrzegamy, że rosyjscy obywatele również sprzeciwiają się tym działaniom swojego rządu. Nie uważamy zatem zwyczajnych Rosjan za wrogów. Jedynymi wrogami są rządy Rosji i Białorusi.

Powyższą uchwałę Zarząd Główny Śląskiego Związku Esperanckiego przyjął dnia 25 lutego 2022 r.

Uchwała Śląskiego Związku Esperanckiego ws. ataku wojsk rosyjskich na terytorium niepodległej Ukrainy Read More