esperante

Strona główna

Info

Pri ni

Feriado

Śląski Związek Esperancki jest zarejestrowanym, regionalnym stowarzyszeniem kulturalnym non profit.

Powołany został w 1992 roku przez grupę esperantystów wrocławskich. Postanowili oni czerpać z blisko stuletniej tradycji ruchu esperanckiego na Śląsku i jednocześnie aktywnie włączyć się w budowę nowej zjednoczonej Europy, w której wszystkie tworzące ją narody będą ze sobą rozmawiały na zasadach partnerstwa..

Zakres działalności stowarzyszenia:

  1. popularyzacja języka esperanto jako neutralnego środka w kontaktach międzynarodowych,

  2. szerzenie idei równouprawnienia języków oraz kultur małych narodów z językami i kulturami wielkich narodów,

  3. informowanie o osiągnięciach cywilizacyjnych, naukowych i kulturalnych Śląska za pomocą języka esperanto,

  4. pogłębianie znajomości kultur innych narodów przy zastosowaniu języka esperanto,

  5. popularyzacja badań genealogicznych i tradycji rodzinnej, jako jednego ze środków zachowania przez małe narody swej etnicznej odrębności,

  6. działalność kulturalno-rozrywkowa wśród członków.

En ĉiuj paĝoj de nia vitrino ni uzas unikodon (UTF-8).

Se vi ne vidas esperantajn literojn korekte, reakiru la paĝon.

Laste ŝanĝita: 2008-01-15